Referencje

ListReferencyjny01.jpg

Brembo

Firma "Brembo" pragnie poinformować, że firma FHU. "KrotoN" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Łącznej 32 prowadzona przez państwa Krzysztofa i Monikę Kurczewskich, wykonała na nasze zlecenie prace na terenie zakładu polegajęce na zagospodarowaniu terenów zielonych.
Obejmowały one założenie trawników, nasadzenia ozdobne, oraz zaprojektowanie i montaż systemów automatycznego nawadniania.
Wszystkie prace zostały wykonane terminowo i solidnie, z użyciem materiałów wysokiej jakości.
Usługi świadczone przez ww. firmę cachuje profesjonalizm i rzetelność niezbędne do sprostania wysokim wymaganiom, jakie stawia polskim firmom konieczność funkcjonowania na otwartym rynku europejskim.
Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić usługi firmy "KrotoN" jako solidnego wykonawcę.

Bartosz Łysowski
Specjalista ds. zakupów nieprodukcyjnych.

 


 

ListReferencyjny02.jpg

Pol-Aqua

Niniejszym potwierdzam, że firm FHU "KrotoN" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Łącznej 32 na zlecenie firmy Pol-Aqua S.A. wykonała prace związane z rekultywacją - rewitalizacją terenów poinwestycyjnych o łącznej powierzchni 35000m² dot. projektu:
„Modernizacja oczyszczalni ścieków Radocha II i budowa kolektora Bobrek”
Firma wykazała się profesjonalizmem, rzetelnością, dobrą organizacją pracy oraz zaangażowaniem załogi zatrudnionej do wykonywania powierzonych zadań.Wszystkie prace zostały wykonane terminowo z należytą starannością.
Firmę FHU "KrotoN" możemy polecić inwestorom, których celem są prawidłowo wykonane realizacje.

Andrzej Mańko
Kierownik Projektu
Przedstawiciel wykonawcy.

 


 

pasek.jpg

P.W Pasek

Nasza współpraca z firmą F.H.U. KrotoN , mającą siedzibę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Łączne] 32 rozpoczęła sięw pierwszym połowie 2010r. Firma F.H.U. KrotoN wykonała dla nas szereg prac ogrodniczych w naszych osiedlach mieszkaniowych począwszy od niwelacji terenu poprzez zakładanie trawników oraz nasadzenia kompozycji roślin.
Przedstawiony zakres robót F.H.U. „KrotoN” wykonał zgodnie z dokumentacją techniczną i ustalonym harmonogramem robót. Firma sprawdziła się jako solidny i terminowy partner, jest wiarygodną i godną polecenia wszystkim, którzy potrzebują uslug w zakresie zagospodarowania i utrzymania terenów zielnych. Pani Monika Kruszewska - Właściciel Firmy posiada bardzo dużą wiedzę w zakresie projektowania krajobrazu, znajomości wegetatywnej roślin, jest bardzo elastyczna w realizacji zadań sugerując pewne rozwiązania lecz nigdy nie narzucając swoich wzorców.
Takie podejście do pracy w zakresie projektowania i wykonania architektury krajobrazu jest niezmiernie ważne

Marek Pasek
właściciel

 


 

krisbut.jpg

KRISBUT-NET

Niniejszym oświadczamy, że Firma F.H.U. ,,KrotoN" współpracuje z nami w związku z prowadzonymi pracami pielęgnacyjnymi i porządkowymi dot. Zieleni zewnętrznej wokół firmy.
„Modernizacja oczyszczalni ścieków Radocha II i budowa kolektora Bobrek”
Firma wykazała się profesjonalizmem, rzetelnością, dobrą organizacją pracy oraz zaangażowaniem załogi zatrudnionej do wykonywania powierzonych zadań.Wszystkie prace zostały wykonane terminowo z należytą starannością.
Firmę FHU "KrotoN" możemy polecić inwestorom, których celem są prawidłowo wykonane realizacje.

Krzysztof Czyż, Ewa Kuzior